Choáng váng bước vào hầm mộ hơn 4000 năm tuổi

Video
Nhóm nghiên cứu hoàn toàn “choáng váng” khi bước vào hầm mộ của một vị quan sống ở Vương triều thứ 5 của Ai Cập cổ đại.