Choáng với cảnh hàng trăm phụ nữ quỳ gối ăn cơm trộn cát

Video
Hàng trăm phụ nữ Ấn Độ tìm đến một ngôi đền cổ để thực hiện nghi lễ lạ kỳ với hy vọng sớm có con: đó là quỳ gối, chắp tay sau lưng để ăn cơm trộn với cát.