Choáng với kỷ lục bơi liên tục hơn 5 tháng không lên bờ

Video
Người đàn ông ở Anh lập kỷ lục thế giới với thành tích bơi liên tục 157 ngày (hơn 5 tháng) không lên bờ.