Chơi tiền điện tử - nên hay không?

Video
Thời gian gần đây tiền điện tử trở lên phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vậy chúng ta có nên đầu tư vào đồng tiền điện tử hay không?