Chống dịch Covid-19: Những quy định mới có hiệu lực từ hôm nay

Video
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và nhiều tỉnh, thành phố ban hành thêm những quy định mới, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (16/3).