Chú cò mỗi năm bay 14.000 km về thăm bạn tình

Video
Mỗi năm, cò Klepetan bay mất hơn một tháng về bên cò cái bị thương, sinh con với cô nàng, rồi dẫn đàn con bay đi.