Chủ đầu tư lý giải việc tăng giá thuê máy bơm khổng lồ 171 tỷ

Video
Ông Cường nói, ban đầu chỉ định cho TP HCM thuê máy bơm với giá 12 tỷ một năm tuy nhiên công ty đã phải bỏ thêm tiền đầu tư nên đề xuất tăng lên 171 tỷ.