Chú gấu trúc siêng năng tắm rửa nhất thế giới

Video
Khác với phần lớn đồng loại chỉ thích ăn và ngủ, gấu trúc Erxi có thói quen tắm rửa, kỳ cọ hàng ngày sau khi vận động.