Chủ nhà tá hỏa khi phát hiện con trăn khổng lồ trốn trong tường

Video
Nhân viên bắt trăn Bang Sem cho biết, ông chưa từng gặp tình huống nào như trên. Nhiều khả năng con trăn đã chui vào một khen hở trong tường để tránh mưa