Chủ quán ở Đà Nẵng khuyên khách rửa tay sát khuẩn phòng Covid-19

Video
Nhiều chủ quán ở Đà Nẵng đã mua nước rửa tay sát khuẩn để thực khách rửa tay phòng dịch Covid-19, trước khi sử dụng dịch vụ.