DMCA.com Protection Status

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đối ngoại của Việt Nam

Video
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014) là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, là người đặt nền móng cho hoạt động đối ngoại Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn lấy tư tưởng đối ngoại của Người làm kim chỉ nam dẫn đường cho cách mạng Việt Nam nói chung và sự nghiệp đối ngoại nói riêng.