Chữa bách bệnh bằng 'nước thánh' ở Đồng Tháp

Video
Chỉ bằng việc xịt thứ “nước thánh” lên người, xoa bóp và đấm mạnh vài cái, bà thầy lang ở Đồng Tháp thao thao phán bệnh rồi cho thuốc chữa khỏi các loại bệnh.