Chùa Bái Đính trước ngày Đại lễ Vesak 2014

Video
Ngày 7/6, hàng ngàn tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) tham gia Đại lễ Vesak 2014 diễn ra từ 8/5-10/5/2014.