Chưa cần tới 1 phút, cậu bé 4 tuổi đọc tên tất cả các quốc gia Châu Phi

Video
Nhiều người kinh ngạc khi chứng kiến cậu bé 4 tuổi đọc tên 54 quốc gia châu Phi trong vòng chưa đầy 1 phút.
Xem thêm