Chưa có quy định về mô tô xe máy 'hết đát'

Video
Xe máy cũ nát sẽ bị loại ra khỏi danh sách phương tiện giao thông, nhưng điều khó khăn hiện nay là chưa có văn bản pháp luật nào quy định thế nào là xe máy cũ nát.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT