Chùa Một Cột giữa lòng Sài Gòn

Video
Nam Thiên Nhất Trụ do hòa thượng Thích Trí Dũng xây dựng ở quận Thủ Đức, mô phỏng theo kiến trúc và kiểu dáng của chùa Một Cột ở Hà Nội.