Chuẩn bị Sea Games, U22 Việt Nam rèn thể lực giữa trưa nắng

Video
Cầu thủ U22 Việt Nam chạy nhiều vòng quanh sân, mỗi vòng 45 giây vào trưa 7/10, nhằm rèn thể lực chuẩn bị SEA Games.