Chui cống hộp, vạch từng bụi cây tìm nam sinh bị nước cuốn

Video
Nhà chức trách Quảng Trị cho người chui vào cống hộp, vạch từng bụi cỏ tìm nam sinh lớp 10 bị nước cuốn vào cuối chiều qua.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT