Chui ống khói đột nhập nhà hàng, trộm mắc kẹt phải cầu cứu cảnh sát

Video
Tên trộm đột nhập nhà hàng bít tết qua đường ống khói, không may mắc kẹt khiến cảnh sát và lính cứu hỏa phải đục tường giải cứu.