Chung cư Hà Nội dùng độc chiêu bọc nilon thang máy, phòng dịch corona

Video
Ngoài việc phát khẩu trang miễn phí và chuẩn bị sẵn nước rửa tay, nhiều chung cư ở Hà Nội còn tiến hành bọc nilon nút bấm thang máy để phòng tránh dịch corona