Chứng kiến ô tô trượt dài trên đường, nữ sinh thi sát hạch khóc thét

Video
Chứng kiến xe van mất lái trượt dài trên thành cầu chênh vênh, nữ sinh tham gia sát hạch bằng lái đã khóc thét nhưng vẫn hoàn thành bài thi và được nhận bằng sau đó.