Chuỗi 80 núi lửa hình nón cụt trải dài 45 km

Video
PHÁPChaîne des Puys là một trong những chuỗi núi lửa nổi tiếng nhất thế giới với cảnh quan núi cao, vòm dung nham tuyệt đẹp.