Chuối Tết bán tiền triệu

Video
Những buồng chuối mật mốc to gồm 5 - 6 nải dùng thờ cúng dịp Tết có giá bán từ 1,5 đến 2 triệu tại chợ chuối Tân Long.