Chuột chui vào làm ổ trong máy ATM, gặm nát cả cọc tiền

Video
Không hiểu bằng cách nào lũ chuột chui được vào trong máy ATM, gặm nát cả một cọc tiền.