Chuyến bay thương mại chỉ dài 80 giây

Video
Chuyến bay thương mại ngắn nhất thế giới là nối hai đảo Westray và Papa Westray ở Scotland, hoạt động suốt 50 năm.

VIDEO MỚI NHẤT