Chuyện giờ mới kể về Biệt động Sài Gòn

Video
Gần 40 năm sau đất nước thống nhất, những câu chuyện đơn lẻ về những chiến sĩ biệt động Sài Gòn không khỏi khiến người xem xúc động.
Xem thêm