Chuyện lạ: Cá bị róc hết thịt, thân toàn xương vẫn thoi thóp

Video
Đầu cá vẫn đớp tiếp tục cho dù phần cơ thể đã bị lọc hết thịt và chỉ còn lại xương.

VIDEO MỚI NHẤT