10 năm dùng cuốc khoét núi xây nhà

Chuyện lạ
Một người đàn ông 62 tuổi sống tại Costa Rica đã bỏ ra 10 năm dùng cuốc, xẻng để xây dựng một hệ thống ngầm rộng lớn bên trong một quả đồi có diện tích 400 m2.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT