Bay qua đúng lúc bắn đại bác, bồ câu trúng đạn chết thảm

Chuyện lạ
Chim bồ câu chết thảm sau khi bay ngang qua đúng lúc đại bác nã đạn trong lễ kỷ niệm ở Malta, một quốc gia ở châu Âu.

VIDEO MỚI NHẤT