Cặp song sinh nằm ở 2 tử cung: 500 triệu ca mới có 1

Chuyện lạ
Một bà mẹ ở Anh mang song thai, đặc biệt người mẹ này có tới tận 2 tử cung, và mỗi em bé lại nằm ở một tử cung độc lập.

VIDEO MỚI NHẤT