Ông bố sốc khi con gái tiểu học được cầu hôn nhẫn kim cương

Chuyện lạ
Ông bố tưởng con gái được tặng chiếc nhẫn kẹo, nhưng không ngờ đó là chiếc nhẫn với ba viên kim cương khổng lồ.
Xem thêm