Thị trưởng cưới cá sấu làm vợ

Chuyện lạ
Một thị trưởng ở Mexico vừa làm đám cưới với một con cá sấu như nghi lễ tượng trưng để giúp cho hoạt động đánh bắt của người dân thuận lợi.
Xem thêm