Voi nhảy theo tiếng đàn violin

Chuyện lạ
Hai con voi Kelly và Viola đung đưa chiếc vòi và chuyển động nhịp nhàng như nhảy theo tiếng đàn violin của một nghệ sĩ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT