Chuyện về những cây cầu của Hà Nội

Video
Hà Nội là một thành phố bên sông và cũng bởi vậy mà sự phát triển của Thủ đô luôn gắn liền với những cây cầu qua từng năm tháng.

VIDEO MỚI NHẤT