Clip: Ăn mừng sớm, VĐV điền kinh người Ethiopia từ số 1 tụt xuống thứ 10

Video
Thay vì chạy thêm một vòng nữa, VĐV điền kinh người Ethiopia Hagos Gebrhiwet vội ăn mừng, kết quả đối thủ vượt qua và bản thân anh cũng chỉ về thứ 10 sau đó.