Clip bão cát kinh hoàng như ngày tận thế

Video
Một cơn bão cát kinh hoàng vừa ập đến tấn công vương quốc Saudi Arabia như thảm họa thiên nhiên đang diễn ra thế nhưng người dân trong vùng đã quen với những trận bão cát như vậy.