[CLIP] Bão Damrey càn quét thành phố Đà Nẵng

Video
Sáng sớm nay (4/11) cơn bão Damrey chính thức đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng, sóng biển dâng cao, gió rít mạnh làm một số công trình bị quật đổ.

VIDEO MỚI NHẤT