Clip: Chiến đấu cơ Israel tiếp nhiên liệu trên không

Video
TPO - Chiếc chiến đấu cơ của Israel bay lại gần máy bay vận tải để tiếp nhiên liệu trên không một cách nhanh chóng, chính xác được thấy trong cuộc tập trận ‘Lá cờ xanh’ của không quân Israel.
Xem thêm