Clip: Chó thả rông lao sang đường khiến người đi xe máy ngã thảm khốc

Video
Chó thả rông lao sang đường như tên bắn khiến người đàn ông đi xe máy ngã văng thảm khốc.
Xem thêm