Clip cu Bon hơn 2 tháng tuổi được khen ngợi trong 'Về nhà đi con'

Video
Cu Bon của Về nhà đi con tham gia quay phim khi 1 tháng 17 ngày. Bảo Thanh là người gần với cu Bon nhất, khen cu Bon “siêu” vì khi cần diễn cảnh mệt cũng diễn được ngay.