Clip: ‘Đạo chích’ gây 30 vụ trộm tại Bệnh viện Bạch Mai

Video
Lợi dụng nơi đông người và sơ hở của nhân viên, bệnh nhân và người nhà, nhiều vụ trộm cắp đã xảy ra tại các khu vực bệnh viện.
Xem thêm