Clip: Hãi hùng cảnh bé 8 tuổi chèo đò đến trường

Video
Chiếc thuyền gỗ lướt trên mặt nước, chòng chành bên nọ bên kia tưởng như sắp lật, nhưng với sự điều khiển của người lái đò nhỏ tuổi, nước chỉ mấp mé mạn thuyền.
Xem thêm