Clip Leo 70 m thang đến trường

Video
TPO– Trẻ em ở Sangzi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hàng ngày buộc phải leo thang vượt rừng tới trường. Thang cao tới 70m trở thành công cụ giúp cho người dân, trẻ em, thậm chí cả chú chó tinh khôn vượt núi tới trường.
Xem thêm