Clip mèo hoang đau đớn tha xác bạn khiến triệu người bật khóc

Video
Hình ảnh chú mèo hoang dường như không chấp nhận sự thật rằng bạn mình đã chết, đau đớn tìm mọi cách tha xác bạn đi trên phố khiến người xem không cầm được nước mắt.