Clip: Một quả trứng bên trong một quả trứng

Video
Đoán rằng quả trứng có thể chứa đựng một điều bất ngờ, Wilson quay lại cảnh tượng đập trứng. Anh cảm thấy sửng sốt sau khi tách vỏ .
Xem thêm