Clip: Những người thầy Thanh niên xung phong

Video
TPO-Thầy và trò cựu TNXP đơn vị C895 gặp nhau cảm động sau 47 năm và ôn lại lớp học năm xưa thuộc đơn vị C895 Anh hùng Lực lượng Vũ trang.
Xem thêm