Clip: Những người Việt mắc kẹt ở tâm bão Tacloban

Video
Hai gia đình Việt sống ở thành phố Tacloban thuộc tỉnh Leyte, Philippines - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Philippines trong siêu bão Haiyan, cho biết họ chỉ đủ lương thực cầm cự vài ngày và rất mong muốn được trở về nước.
Xem thêm