Clip: Pháo phòng không Việt Nam bắn đạn thật

Video
Các sư đoàn thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân cử các đại đội pháo phòng không 57mm, 37mm; đại đội Zcy-23 (pháo phòng không tự hành) tham gia bắn đạn thật.
Xem thêm