Clip: Phát hiện hành tinh giống Trái Đất

Video
Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm được một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời không chỉ có kích thước tương tự Trái Đất, mà còn có khối lượng giống như Trái Đất.
Xem thêm