Clip: Tắc đường, đóng cửa chùa khi người Hà Nội cúng giải hạn quá đông

Video
Lễ cúng giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) bắt đầu từ 19h, nhưng trước đó nửa giờ, nhà chùa đã phải đóng cửa vì quá tải.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT